+34 973 77 01 82 ventas@tealsa.es

TEULERIA ALMENAR S.A. disposa d’un control de qualitat adaptat a cada un dels nostres productes.

Diàriament es realitzen, en les nostres fàbriques, controls de format, assecat i cocció  dels diferents productes realitzats.

Al mateix temps, en períodes semestrals, són realitzats per laboratoris homologats, diferents assaigs de resistència de materials, massa, planejat de les peçes , etc.

En les peces per a envans interiors es realitzen assaigs acústics per laboratoris homologats per tal d’obtenir un resultat òptim.

Actualment, TEALSA es troba en procés d’obtenció del certificat d’empresa segons les normes ISO 9000.